.
Регата Кор Кароли
.
Класиране 2004  Класиране 2003  Класиране 2002   Класиране 2001
Крайно класиране на ветроходната регата Кор Кароли  
21-24 август 200
8      Виж 
 
NOTICE OF RACE
International Regatta Cor Caroli 21-24 August 2008      
Look    Download zip
 
ИЗВЕСТИЕ
за ветроходна регата Кор Кароли 21-24 август 2008      
Виж    Изтегли zip
 
Крайно класиране на ветроходната регата Кор Кароли  
16-19 август 2007
      Виж 
 
ИЗВЕСТИЕ
за ветроходна регата Кор Кароли 16-19 август 2007
Виж

.

Крайно класиране на ветроходната регата Кор Кароли  
12-15 август 2006
      Виж    Изтегли
 
NOTICE OF RACE
International Regatta Cor Caroli 12-15 August 2006      
Look    Download zip
 
ИЗВЕСТИЕ
за ветроходна регата Кор Кароли 12-15 август 2006      
Виж    Изтегли zip

.

Ветроходна регата Кор Кароли, 12-15 август 2004

Класиране

клас Конрад 25R 

Място

Яхта Шкипер Клуб

I

Нунки Александър Калчев Г.Георгиев-Порт Варна

II

Арнеб Богомил Пехливанов Понтос

III

Понтос Калин Георгиев

Понтос


клас Картър 30 
 Място Яхта Шкипер Клуб

I

Гериойл Георги Георгиев Бриз

II

Дорадо Стоян Бахчеванов Дорадо

III

Елпида Владимир Константинов

-


клас "А" свободен до 30 фута
 Място Яхта Шкипер Клуб

I

Денебола Иван Желев Г.Георгиев-Порт Варна

II

Алнитак Ангел Първанов Корабно машиностроене

III

Джин фис Яна Радулова

-


клас "Б" свободен над 30 фута 
 Място Яхта Шкипер Клуб

I

Оренда-G Илия Рунев Порт Бургас

II

Стела Поларис Димитър Тачев Г.Георгиев-Порт Варна

III

Алхена Бранимир Петров

-

.
Ветроходна регата Кор Кароли, 15-17 август 2003

top.gif (94 bytes)

1 етап: Варна-Обзор-Бяла (28 мили).
2 етап: Бяла-Аладжа банка-Балчик (35 мили).
3 етап: Балчик-Кранево-Варна (18 мили).
Главен съдия: кап. Стефан Методиев. Председател на жури: инж. Владимир Геров
Участват 29 яхти с 144-ма състезатели, разделени в 4 класа

Класиране (за първи път в България по хандикапната система)

клас Е
(състезателен бал от 22,3 до 28)

Място

Яхта Шкипер Клуб

I

Дива Христо Гъдев София

II

Сириус Андрей Стафунски Порт Варна

III

Бизоне Иван Куртев

Каварна


клас F
(състезателен бал от 20 до 21,7 - тип "Петерсон")
 Място Яхта Шкипер Клуб

I

Меч Богомил Пехливанов Порт Варна

II

Уили-Уили Евгений Мавродиев Порт Бургас

III

Нунки Александър Калъчев

Порт Варна


клас G
(състезателен бал от 18,1 до 19,7 - тип "Картър")
 Място Яхта Шкипер Клуб

I

Афала Стоян Бахчевански Дорадо

II

Дева Кирил Ялнъзов Корабостроител

III

Гериойл Иван Иванов

Черно море - Бриз


клас H (състезателен бал от 15,9 до 17,8 - предимно тип "Дифур")
 Място Яхта Шкипер Клуб

I

Денебола Иван Желев Порт Варна

II

Проксима Любка Денкова Порт Варна

III

Алнитак Светлозар Лазаров

Корабостроител

.
Ветроходна регата Кор Кароли, 16-18 август 2002

top.gif (94 bytes)

1 етап: Варна-Слънчев ден-Бяла (30 мили).
2 етап: Бяла-Аладжа банка-Балчик (35 мили).
3 етап: Балчик-Кранево-Варна (18 мили).
Главен съдия: кап. Стефан Методиев. Председател на жури: инж. Владимир Геров
Участват 18 яхти с 84-ма състезатели, разделени в 4 класа
Класиране
клас Петерсон
Яхта Шкипер Клуб 1 етап 2 етап 3 етап Крайно класиране
място точки място точки място точки място точки
Нунки Николай Василев Порт Варна II 2.0 I 3.25 II 2.0 I 7.25
Алгол Иван Желев Порт Варна I 3.25 II 2.0 III 1.0 II 6.25
Пасат Алексей Минков Бриз Варна III 1.0 III 1.0 I 3.25 II 5.25
.
клас Картър 30
Яхта Шкипер Клуб 1 етап 2 етап 3 етап Крайно класиране
място точки място точки място точки място точки
Гериойл Георги Георгиев

-

I 5.25 III 3.0 II 4.0 I 12.25
Каприкорн Хенрих Кокончев Порт Варна II 4.0 II 4.0 III 3.0 II 11.0
Атлас Пламен Димитров Порт Варна III 3.0 I 5.25 IV 2.0 III 10.25
.
клас Свободен А
Яхта Шкипер Клуб 1 етап 2 етап 3 етап Крайно класиране
място точки място точки място точки място точки
Денебола Иван Желев Порт Варна I 6.25 нф 1.0 II 5.0 I 12.25
Дева Кирил Ялнъзов

-

III 4.0 нф 1.0 I 6.25 II 11.25
Проксима Любка Денкова Порт Варна II 5.0 нф 1.0 III 4.0 III 10.0
.
клас Свободен Б
Яхта Шкипер Клуб 1 етап 2 етап 3 етап Крайно класиране
място точки място точки място точки място точки
Сириус Андрей Стафунски Порт Варна I 4.25 нф 1.0 I 4.25 I 9.5
Оренда G Илия Русев Порт Бургас нф 1.0 нф 1.0 II 3.0 III 5.0
Ригел Пламен Димитров Порт Варна нф 1.0 нф 1.0 нс 0.0 III 2.0
Ветроходна регата Кор Кароли, 3-5 август 2001

top.gif (94 bytes)

1 етап: Варна-Бяла (27 мили)
2 етап: Бяла-Балчик (35 мили)
3 етап: Балчик-Варна (18 мили).
Главен съдия: кап. Стефан Методиев.
Участват 22 яхти с 93-ма състезатели, разделени в 4 класа
Класиране
клас Петерсон
Яхта Шкипер Клуб 1 етап 2 етап 3 етап Крайно класиране
място точки място точки място точки място точки
Арнеб Калин Георгиев Порт Варна I 3.375 I 4.5 I 2.25 I 10.125
Алгол Иван Желев Порт Варна II 1.5 II 2.0 II 1.0 II 4.5
.
клас Картър 30
Яхта Шкипер Клуб 1 етап 2 етап 3 етап Крайно класиране
място точки място точки място точки място точки
Гериойл Георги Георгиев Бриз - Варна I 4.875 I 6.5 II 2.0 I 13.375
Арктур Атанас Минев Корабо-
строител
II 3.0 II 4.0 I 3.25 II 10.25
Каприкорн Росен Генов Порт Варна неф. 1.5 нес. 0.0 III 1.0 III 2.5
.
клас А до 9 метра
Яхта Шкипер Клуб 1 етап 2 етап 3 етап Крайно класиране
място точки място точки място точки място точки
Денебола Иван Желев Порт Варна II 13.5 II 18.0 I 10.25 I 41.75
Алнитак Кирил Ялнъзов Корабо-
строител
III 12.0 I 20.5 III 8.0 II 40.5
Проксима Любка Денкова Порт Варна I 15.375 III 16.0 II 9.0 III 4.375
.
клас Б над 9 метра
Яхта Шкипер Клуб 1 етап 2 етап 3 етап Крайно класиране
място точки място точки място точки място точки
Сириус Андрей Стафунски Порт Варна I 10.875 II 12.0 I 7.25 I 30.125
Бизоне Васил Куртев Каварна III 7.5 I 14.5 II 6.0 II 28.0
Оренда G Илия Русев Порт Бургас II 9.0 III 10.0 III 5.0 III 24.0
.
  Покана 2004  Класиране 2003  Класиране 2002   Класиране 2001