Управителен съвет
.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
на Фондация Кор Кароли

кап. Стефан Методиев Петров - председател
Пламен Стойчев Георгиев - секретар
кап.
Тома Михайлов Томов - връзки с обществеността,
морските власти и Българската федерация по ветроходство
.Илко Тодоров Овчаров - контрольор
инж. Борис Крумов Ганчев - почетен председател
.
ДАРИТЕЛИ - УЧАСТНИЦИ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
на Фондация Кор Кароли
инж. Ангел Лефтеров Анегностиев
д-р Атанас Георгиев Панайотов
Атанас Господинов Господинов
Бистра Стефанова Рачева
инж. Борис Крумов Ганчев ()
Боян Иванов Георгиев
Георги Христов Димитров
Дарина Иванова Иванова
Димитър Красимиров Димитров ()
Илко Тодоров Овчаров
инж. Любомир Стефанов Петков ()
Милан Степанов Асадуров
Пламен Стойчев Георгиев
Рафаил Георгиев Овчаров
Румяна Борисова Бояджиева ()
кап. Стефан Методиев Петров
Стефан Мирчев Кръстев
Стоянка Иванова Караиванова
Тинко Илиев Трифонов ()
кап. Тома Михайлов Томов
Хенрих Йосифов Кокончев
инж. Цено Димитров Кътов
.
Технически секретар:

 Валентина Атанасова Георгиева
.
..Фондация Кор Кароли ® 1992
БУЛСТАТ: 103271520 Ю. Дан. № 1030042618
Адрес: 9000 Варна, ул. Капитан Петко войвода №19.
Тел. 052 621186. Тел/Факс: 052 621190. e-mail: akvanavt@mt-link.bg
IBAN:BG69TTBB94991506068383. BIC:TTBBBG22 SG Експресбанк, клон Транспортна